05.06.2024

Ohjelmistorobotiikka kehittyy, liiketoiminta hyötyy

Ohjelmistorobotiikan (Robotic Process Automation, RPA) käyttö laajenee ja muuttaa muotoaan teknologisen kehityksen myötä. Mikä on viimeisintä huutoa ohjelmistorobotiikassa, mihin teknologiaa voidaan jatkossa soveltaa ja kuinka se vaikuttaa liiketoimintaan ja työelämään?

Yksi merkittävimmistä ohjelmistorobotiikan kehityksistä juuri nyt on tekoälyn ja koneoppimisen integroiminen RPA:han. Tekoäly tekee ohjelmistorobotiikan toiminnasta tehokkaampaa ja itsenäisempää. 

”Ensimmäiset ratkaisut ovat jo käytössä”, kertoo Anssi Pasu Visma Siriukselta. ”Tekoälystä on hyötyä ohjelmistorobotiikassa ennusteiden teossa ja todennäköisyyksien laskennassa. Tekoäly täydentää robotiikkaa ja antaa sille käskyjä.”

Tekoälyn avulla prosessien automaatioaste kohoaa merkittävästi, koska ihmisten ei enää tarvitse käsitellä kaikkia epäselviä tapauksia. Se myös vähentää virheiden ja poikkeustilanteiden määrää. Lisäksi tekoäly helpottaa ja nopeuttaa automaation rakentamista, kun sen päättelykyvyn ansiosta yksityiskohtaista koodausta tarvitaan vähemmän.

Työpöydiltä selaimiin

Tekoälyn lisäksi ohjelmistorobotiikka on kokemassa myös muita muutoksia. Perinteisestä RPA:sta ollaan siirtymässä yhä enemmän pilvipohjaisiin ratkaisuihin. Sen sijaan, että yrityksen tarvisisi investoida kokonaiseen järjestelmään, on mahdollista hankkia yksi robotti tiettyyn tarpeeseen RaaS (Robot as a Service) -pohjaisena palveluna.

Robotiikan käyttökohteet laajentuvat sitä mukaa kun järjestelmät muuttuvat yhä enemmän pilvipohjaiseksi. Samalla pienemmilläkin yrityksillä on mahdollisuus ottaa ohjelmistorobotiikka käyttöön. 

”RaaS -palvelumalli madaltaa ohjelmistorobotiikan käyttöönoton kynnystä ja tekee käyttöönotosta paitsi nopeampaa myös huomattavasti kustannustehokkaampaa. Ohjelmistorobotiikka modernisoi yritysten toimintaa tuomalla automaatiota uusiin prosesseihin ja samalla helpottaa siirtymää vanhoista järjestelmistä uusiin”, Visma Siriuksen Sami Judén kertoo. 

Myös low-code-alustat yleistyvät, tarjoten käyttäjille helppokäyttöisiä työkaluja robotiikan hyödyntämiseen.

Ohjelmistorobotiikka avaa ovia uudelle

Ohjelmistorobotiikan suurin hyöty on kustannussäästöissä, sillä se vapauttaa työntekijöitä tuottavampiin ja usein myös mielekkäämpiin tehtäviin. Kun rutiinitehtäviä vähennetään ja työaikaa säästetään, tällä on yleensä vaikutus työntekijöiden tyytyväisyyteen.   

Robotiikan avulla saadaan myös muita liiketoimintahyötyjä. Ohjelmistorobotiikka voi auttaa muuttamaan yritysten toimintatapoja ja tarjota uusia mahdollisuuksia kehitykselle ja kilpailukyvyn parantamiselle. Asiakastyytyväisyys kasvaa, kun prosesseista saadaan trimmattua nopeampia. 

”Robotiikka voi tuottaa analytiikkaa ja raportteja johdolle, mikä tehostaa päätöksentekoa ja auttaa havaitsemaan liiketoiminnan heikkoja kohtia. Näin niihin päästään myös puuttumaan”, Pasu sanoo. 

 

Miten Porin kaupunki on hyödyntänyt ohjelmistorobotiikkaa? Lue asiakastarina