Dokumentti­automaatio

Älykäs dokumenttien käsittely virtaviivaistaa saapuvien dokumenttien työnkulkua ja parantaa käsittelyn tehokkuutta.

Tee dokumenttien käsittelystä vaivatonta

Tehokkaan dokumenttien hallinnan ja käsittelyn merkitys kasvaa jatkuvasti organisaatioissa. Isojen dokumenttimäärien käsittely manuaalisesti on usein haastavaa ja aikaa vievää. Tässä astuu kuvaan dokumenttiautomaatio – teknologia, joka muuttaa tapaa, jolla organisaatiosi hallitsee ja käsittelee dokumentteja.

Dokumenttiautomaatio vapauttaa arvokasta aikaa toistuvista tehtävistä. Ei enää loputtomia tunteja käytettyinä dokumenttien käsittelyyn, siirtämiseen ja tallentamiseen. Automaatioratkaisumme mahdollistavat dokumenttien käsittelyn automatisoinnin, jolloin voit unohtaa rutiinit ja keskittyä tärkeämpiin tehtäviin, jotka vaativat mm. asiantuntijuutta, luovuutta ja strategista ajattelua.

Dokumenttiautomaatio tuo mukanaan myös kustannussäästöjä. Automatisoidut prosessit nopeuttavat tiedonkäsittelyä ja vapauttavat työntekijöiden aikaa muihin tärkeisiin tehtäviin. Säästät kustannuksia manuaalisen työn vähentymisen, virheiden korjaamisen ja tehokkuuden kasvun myötä. Dokumenttiautomaatio on investointi, joka tuottaa konkreettisia tuloksia ja parantaa organisaatiosi kilpailukykyä.

Dokumenttiautomaatio

Tarkkaa ja tehokasta

Tehokkuus ja virheettömyys ovat dokumenttiautomaation ydinsanoja. Automaattiset prosessit poistavat manuaalista työtä ja vähentävät inhimillisen virheen riskejä merkittävästi. Tiedot tallentuvat oikein ja johdonmukaisesti, mikä parantaa tiedonhallintaa ja takaa luotettavat tulokset. Anna automaation hoitaa rutiininomaiset käsittelyt ja keskity itse kokonaisuuksien hallintaan.

Monikanavaisuus asiakkaan etuna

Ratkaisumme pitävät sisällään laajat mahdollisuudet dokumenttien tietojen tunnistukselle hyödyntäen mm. optista merkintunnistusta ja koneoppimista. Asioiden käsittely tehostuu merkittävästi, kun tietoa ja erilaisia asiakirjoja ei enää tarvitse hallita manuaalisesti, vaan ratkaisumme muuttaa eri muodossa ja eri kanavien kautta toimitetut dokumentit digitaalisesti hallittavaan muotoon.

Useita hyötyjä

Tehokkuus

Dokumenttiautomaatio poistaa käsin syötettävän tiedon tarpeen ja vähentää käsittelyyn kuluvaa aikaa.

Tarkkuus

Automaattisesti tunnistettu tieto parantaa tiedon laatua ja vähentää virheitä.

Säästöt

Vähemmän käsityötä sekä käsittelystä ja varastoinnista johtuvia kuluja.

Parempi palvelu

Nopeampi dokumenttien läpimenoaika näkyy parempana asiakastyytyväisyytenä.

Robotti pilvipalveluna

Automaatio osana nykyisiä järjestelmiäsi

Integraatio ja yhteensopivuus ovat myös dokumenttiautomaation vahvuuksia. Ratkaisumme integroituvat saumattomasti nykyisiin liiketoimintajärjestelmiisi, kuten CRM:ään tai ERP:ään. Voit automatisoida tiedon siirron eri järjestelmien välillä ja varmistaa sujuvan tiedonkulun organisaatiosi kaikilla osa-alueilla.

Ota meihin yhteyttä ja löydä dokumenttiautomaation tarjoamat mahdollisuudet organisaatiosi menestyksen edistämiseksi. Yhdessä rakennamme tehokkaan ja virtaviivaisen dokumenttien hallinnan kokonaisuuden, joka vie toimintasi seuraavalle tasolle.

Ota yhteyttä
IA5 laskutustiedot
"Tiliöintivirheet ovat vähentyneet, ja laskujen läpivienti nopeutunut"

Porin Kaupunki

Porin Kaupunki